Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Aankoopvoorwaarden

AANKOOPVOORWAARDEN Fronts by Sweden

Versie 2021413


Deze aankoopvoorwaarden gelden als een overeenkomst tussen u als consumentenkoper en Laft Group AB met website Fronts By Sweden, org.nr. 559048-1692, met adres Himlabacken 11, 17078 SOLNA, e-mail: info@frontsbysweden.se, wanneer u producten bestelt op de website www.frontsbysweden.se.


OVER HET ALGEMEEN

Om een bestelling op de website te voltooien, moet u verklaren dat u ouder bent dan 18 jaar. Fronts By Sweden stemt ermee in, volgens de Zweedse wet, geen creditcardbetalingen te accepteren van personen onder de 18 jaar. Fronts By Sweden behoudt zich het recht voor om uw bestelling te weigeren of te wijzigen als u onjuiste persoonlijke informatie heeft ingevoerd en/of een niet-betaling van een schuld heeft. De website en alle inhoud zijn eigendom van Fronts By Sweden of haar licentiehouders. De inhoud wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en marktwetten op te nemen. Handelsmerken, handelsnamen, productnamen, afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerp, lay-out en informatieproducten, diensten en andere inhoud mogen niet worden gekopieerd of gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Fronts By Sweden.


BESTELLING EN AANVAARDING VAN DE AANKOOPVOORWAARDEN

Door op Nu betalen te klikken, gaat u akkoord met deze aankoopvoorwaarden voor het bestellen van onze Producten. U bevestigt de bestelling van de Producten die u in de winkelwagen heeft geplaatst door op de knop "Aankoop bevestigen" te klikken.

Bij het bestellen verzekert u als koper dat alle door u verstrekte informatie correct is. Vanaf het moment dat u betaalt, is de aankoop bevestigd. Fronts By Sweden keurt uw bestelling pas goed wanneer de betaling is afgerond en goedgekeurd. Je hebt dan een bestelling die op bestelling gemaakt wordt zoals fronten, zijkanten, gelakte bladen en plinten.

Nadat je de aankoop hebt bevestigd, stuurt Fronts By Sweden een orderbevestiging met de details van de aankoop naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij het afrekenen. Houd er rekening mee dat het daarom belangrijk is dat u de juiste gegevens invoert bij het plaatsen van een bestelling. Bewaar de orderbevestiging om elk contact met onze klantenservice te vergemakkelijken.


INTEGRITEIT EN VEILIGHEID 

Wanneer u winkelt op de website, slaan we enkele van uw persoonlijke gegevens op zodat u uw aankoop kunt voltooien. U hebt het recht om toegang te vragen tot de informatie die wij over u hebben, en als informatie onjuist is, kunt u deze laten wijzigen of verwijderen. Fronts By Sweden maakt ook gebruik van cookies om uw gebruikerservaring op de website te verbeteren. Zie ook ons Privacybeleid.


PRODUCTEN

De productbeschrijving van Fronts By Sweden is beschikbaar op de website. Alle afbeeldingen op de website dienen uitsluitend als illustraties te worden gezien. Dergelijke illustraties kunnen niet garanderen dat de producten die u ontvangt, het exacte uiterlijk, de functie of de oorsprong van het product worden gereproduceerd. Fronts By Sweden levert ook producten in natuurlijke materialen die door oxidatie en/of normaal gebruik na verloop van tijd van uiterlijk kunnen veranderen en/of gepatineerd aanvoelen. Dit is een natuurlijk proces met natuurlijke materialen en geen reden voor een klacht.


PRIJZEN

Alle prijzen voor producten vermeld op de website www@frontsbysweden.se all i Sek inclusief moeders. De prijs is exclusief betalings- en verzendkosten, deze worden apart toegevoegd. Fronts By Sweden behoudt zich het recht voor om de prijzen op de Website te allen tijde te wijzigen en de prijzen te corrigeren nadat er fouten zijn opgetreden.


Vracht

De prijs voor verzending wordt weergegeven bij het afrekenen.


BETALING

Fronts by Sweden biedt betaling per creditcard of directe factuur, het werk in overeenstemming met het contract begint pas wanneer de betaling is ontvangen.


LEVERINGSVOORWAARDEN

Fronts by Sweden behoudt zich het recht voor om onderaannemers aan te passen aan het soort goederen en de bestemming waar de goederen moeten worden afgeleverd.


Producten die op het afleverpunt worden afgeleverd.

Indien Producten niet worden opgehaald, brengt Fronts By Sweden de kosten in verband met het retourneren bij u in rekening. Deze kosten bestaan uit retourzending en opslagkosten.

Levering aan huis 

Wij bieden u de mogelijkheid om uw bestelling bij u thuis te laten bezorgen. Dit betekent tot aan je poort als je in een appartement woont, en tot aan je perceelgrens als je in een huis woont. "Tot" betekent zo dicht mogelijk bij uw poort of erfgrens als een vrachtwagen kan komen. Mochten Producten bij thuisbezorging niet in ontvangst worden genomen, dan worden ze teruggestuurd naar ons magazijn en voor producten die door de klant zijn ontvangen, brengen wij de gemaakte kosten in verband met het retourneren in rekening.


Levertijden

Producten die op bestelling worden gemaakt, zoals fronten, zijkanten, gelakte bladen en plinten, worden doorgaans na 5-8 weken verzonden of zoals aangegeven op de website. Onvoorziene problemen of vertragingen bij de fabricage van uw producten kunnen van invloed zijn op uw levertijd. Daarnaast kunnen vakantieperiodes leiden tot langere levertijden dan aangegeven op de website. De levertijd van uw producten moet altijd worden gezien als een schatting die aangeeft wanneer uw bestelling wordt geleverd.


Transportschade

Bij ontvangst van uw levering dient u als klant direct te onderzoeken en te controleren of de verpakking en/of het Product beschadigd is. Indien er transportschade aan de verpakking en/of het Product wordt geconstateerd, dient dit direct op de transportbon/avi van de leverancier/afleverplaats te worden vermeld. Eventuele transportschade aan verpakking of product dient met foto's te worden gedocumenteerd, met en zonder verpakking, en binnen 7 dagen na levering aan de expediteur te worden meegedeeld.

De aansprakelijkheid van Fronts By Sweden jegens u voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw bestelling op de website is beperkt tot het totale bedrag van uw bestelling. Wij zijn niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen.


KLACHT

Als u een klacht wilt indienen over een product vanwege fouten, laat het ons weten via e-mail: info@frontsbysweden.se 

In het geval van een klacht zijn wij verantwoordelijk voor de kosten van een eventuele retourzending. Voordat u het product verzendt, moet u ervoor zorgen dat uw case is ontvangen en goedgekeurd door onze klantenservice. In het geval van retourzending vanwege klachten, bent u verantwoordelijk voor het zodanig verpakken van het Product dat het tijdens het transport niet beschadigd raakt.


VERTRAGING

Indien de levering vertraging oploopt ten opzichte van hetgeen is toegezegd, vergoedt Fronts By Sweden geen kosten voor gederfde inkomsten of vergoeding van ingehuurde externe montagehulp. Fronts By Sweden neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade die is ontstaan als gevolg van een gemelde levertijdoverschrijding.


HERROEPINGSRECHT

Consumenten in de EU en EER hebben een herroepingsrecht van 14 dagen voor goederen die online zijn gekocht vanaf de dag dat de goederen bij de klant zijn afgeleverd. Houd er rekening mee dat dit herroepingsrecht alleen geldt voor consumenten en bij aankopen uit het reguliere assortiment. Dit betekent dat u als klant ons bij Fronts By Sweden binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen moet melden dat u spijt heeft van uw aankoop. Dit is niet van toepassing op producten waarbij u als klant uw eigen unieke kleurcode heeft gekozen op uw geselecteerde producten of producten die speciaal zijn aangepast aan uw unieke specificatie, d.w.z. uw eigen afmetingen. Uw herroepingsrecht U kunt ons een e-mail sturen op info@frontsbysweden.se en duidelijk aangeven dat u spijt heeft van uw aankoop, of gebruik het standaarddocument voor het uitoefenen van het herroepingsrecht dat het Zweedse consumentenbureau heeft opgesteld. Fronts By Sweden vergoedt u alleen de gekochte Producten, geen kosten in verband met verzending, transport en/of betalingskosten of andere kosten. In het geval van een beroep op het herroepingsrecht, wordt het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat Wij uw bericht hebben ontvangen dat u uw aankoop herroept, terugbetaald. Fronts By Sweden kan de betaling inhouden totdat wij de goederen hebben ontvangen, of u heeft aangetoond dat de goederen naar ons zijn teruggestuurd. Terugbetalingen worden gedaan aan de bron van de oorspronkelijke aankoop, tenzij anders overeengekomen of als er zich een probleem voordoet. Bij teruggave is de Koper verplicht Fronts By Sweden te vergoeden voor elke waardevermindering die is opgetreden tijdens het onderzoek van het Product, indien het onderzoek uitgebreider was dan nodig. De koper heeft echter het recht om de staat van het Product bij levering te controleren. Houd er rekening mee dat de retourzending bij het inroepen van het herroepingsrecht waarschijnlijk duurder is dan de verzendkosten die u hebt betaald om de goederen thuis te krijgen. Dit komt omdat het kopen van enkele verzenddiensten aanzienlijk duurder is dan grote verzendvolumes. Mocht er tijdens een dergelijke retourzending schade ontstaan, dan dient u een vergoeding te eisen van het door u ingeschakelde transportbedrijf. Informeer daarom welke verzekeringsvoorwaarden gelden voor de rederij die u inhuurt, zodat u weet dat u bij eventuele schade een volledige vergoeding krijgt. Aangezien al onze op maat gemaakte vii het moeilijk vinden om een kostenoverzicht te geven voor retourzendingen en hun kosten. Als u vragen heeft over de mogelijke kosten van retourzending, neem dan contact op met onze klantenservice, info@frontstbysweden.se, die hun best zullen doen om u een geschatte kosten van retourzending te geven. Als koper bent u ervoor verantwoordelijk dat het Product in perfecte staat wordt geretourneerd. Het product dient goed verpakt te worden geretourneerd in dezelfde verpakking waarin het is geleverd of in een gelijkwaardige verpakking (maximaal één pakket). In het geval van een eventuele retourzending bij een beroep op het herroepingsrecht, ben je zelf verantwoordelijk voor het zo verpakken van het Product dat het tijdens het transport niet beschadigd raakt. We behouden ons het recht voor om een retourzending te weigeren als aan een van de bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan. U bent dan verantwoordelijk voor de kosten van de retourzending, evenals eventuele herverpakkingskosten in geval van beschadigde verpakking.


GARANTIE

Fronts By Sweden streeft er altijd naar om de hoogste kwaliteit te leveren, maar geeft geen garanties dat het ontwerp, de kwaliteit, de geschiktheid of het gebruik van de Producten voldoen aan uw verwachtingen en dat wij de volledige verantwoordelijkheid nemen tot de producten, Fronts By Sweden heeft de volledige verantwoordelijkheid totdat ze besteld zijn goederen het afleveradres hebben bereikt


GEVOLGSCHADE

 Fronts By Sweden is niet verantwoordelijk voor schade en eventuele kosten in verband met de montage en het gebruik van onze Producten.

Fronts By Sweden is niet verantwoordelijk voor schade en eventuele kosten als gevolg van typefouten of verouderde informatie op de Website.


OVERMACHT

In geval van oorlog, staking, oproer, ramp, grote prijsveranderingen op de wereldmarkt, fouten in elektrische communicatie, telecommunicatie, dataverbindingen of andere communicatie, evenals gebrekkige of niet-levering van goederen van onderaannemers, en daarmee vergelijkbare gebeurtenissen die buiten de macht en voorziening van Fronts By Sweden liggen, is Fronts By Sweden in geval van overmacht bevrijd van haar verplichtingen om aan deze inkoopvoorwaarden te voldoen. Als dit gebeurt, zullen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen.


TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze inkoop- en leveringsvoorwaarden zijn geregeld en opgesteld in overeenstemming met het Zweedse recht. Voor zover toegestaan door de wet, zullen geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of uw gebruik van de Service worden beslecht in overeenstemming met de Zweedse wetgeving en door een Zweedse rechtbank, met uitzondering van de gevallen waarin. In het geval van geschillen met betrekking tot de totstandkoming, interpretatie of toepassing van deze aankoopvoorwaarden of andere relaties tussen u als klant en Fronts By Sweden, moeten deze uiteindelijk worden beslecht door een algemene rechtbank met de districtsrechtbank van Stockholm als eerste aanleg .


WIJZIGING VAN VOORWAARDEN

Fronts By Sweden behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Als Fronts By Sweden wijzigingen aanbrengt in deze algemene voorwaarden, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door de wijzigingen op de website te publiceren. Wijzigingen in voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat u de voorwaarden accepteert (in verband met een aankoop of bezoek aan de website), of 30 dagen nadat wij u op de hoogte hebben gesteld van de wijzigingen.


INVALIDITEIT

Als de bevoegde rechtbank, autoriteit of arbitragepanel oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is, blijven die bepaling en alle andere bepalingen geldig en afdwingbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. De ongeldig of niet-afdwingbaar verklaarde bepalingen zullen worden vervangen door relevante adequate juridische begeleiding.