Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Fronts By Sweden

OVERZICHT 

Deze website wordt beheerd door Fronts By Sweden. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Fronts By Sweden.

Fronts by Sweden biedt u, de gebruiker, deze website aan, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die op deze website beschikbaar zijn, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en mededelingen die hier worden vermeld. Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/ of toegankelijk via een hyperlink. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de website te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u de Site niet bezoeken of Services gebruiken. Indien deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden. Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel zijn toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in. Onze winkel is op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.


SECTIE 1 - VOORWAARDEN ONLINE WINKEL 

Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de leeftijdsgrens heeft in uw land of provincie van verblijf, of dat u meerderjarig bent in uw staat of land van verblijf en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige gezinsleden toestaan deze website te gebruiken. U mag onze Producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten). U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard verzenden. Schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Services.


SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN 

We behouden ons het recht voor om op elk moment een dienst om welke reden dan ook te weigeren. U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden verzonden en het volgende inhoudt: (a) verzending via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om zich aan te passen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbonden netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld verzonden via het netwerk. U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarop de Service wordt aangeboden te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De kopjes die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.


SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld, niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website wordt alleen ter algemene informatie verstrekt en er mag niet op worden vertrouwd of het mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico. Deze website kan enige historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze website bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze website te volgen.


SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN 

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (INDIEN VAN TOEPASSING) 

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de Site.

Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid. We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computerscherm accuraat is. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze website is nietig waar het verboden is. We kunnen niet garanderen dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.


SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTINFORMATIE 

Wij behouden ons het recht voor om een bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of stopzetten. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs. U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummer en vervaldatum, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen als dat nodig is. Meer informatie vind je in ons retourbeleid.


SECTIE 7 - OPTIONEEL GEREEDSCHAP 

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle of input hebben. U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van tools van derden. Elk gebruik van optionele tools die via de website worden aangeboden, is volledig op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden van alle tools die worden aangeboden door de relevante externe provider(s). We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de lancering van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.


SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN 

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op deze website kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor materialen of websites van derden of voor materialen, producten of diensten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij aandachtig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie uitvoert. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.


SECTIE 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN 

Als u bepaalde specifieke inzendingen indient op ons verzoek (zoals wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, dient u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal in, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"). "), stemt u ermee in dat we op elk moment en zonder beperking alle opmerkingen die u naar ons verzendt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken. We zijn en zullen niet verplicht zijn om (1) Opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen. We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of deze gebruiksvoorwaarden . U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, aanstootgevend of obsceen materiaal zullen bevatten of computervirussen of andere kwaadaardige code zullen bevatten die op enigerlei wijze van invloed kunnen zijn op de Service of een gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de herkomst van Opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen van u of een derde partij.


SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE 

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te zien.


SECTIE 11 - FOUTEN, FEITEN EN LOZINGEN 

Soms kan er informatie op onze website of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie op de Service of op een gerelateerde website op enig moment en zonder kennisgeving onjuist is (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend). . We verplichten ons niet om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde vernieuwings- of updatedatum worden toegepast op de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat enige informatie op de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.


SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK Naast andere verboden die in de Gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet, is het verboden om de Site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor illegale doeleinden; (b) anderen aanzetten tot het uitvoeren van of deelnemen aan illegale handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsregels, voorschriften, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schade berokkenen, in diskrediet brengen, in diskrediet brengen, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen, (g) om virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of zal worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites beïnvloedt of internet; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, pharmen, voorwenden, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van een van de verboden gebruiken.SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

We garanderen, verklaren of garanderen niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, snel, veilig of foutloos zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn. U stemt ermee in dat we de Service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment kunnen stopzetten zonder kennisgeving aan u. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Service op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de Service aan u worden geleverd, worden geleverd (behalve zoals uitdrukkelijk door ons verstrekt) "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige garantie, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. Fronter uit Zweden, onze bestuursleden, functionarissen, werknemers, dochterondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers zullen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale , of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, compensatiekosten of soortgelijke schade, al dan niet gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de Services of producten die met de Service zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of een Product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige Inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of Product) gepubliceerd, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Service, zelfs als ze op de hoogte zijn van hun mogelijkheid. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximaal door de wet toegestane mate.


SECTIE 14 - VERHAALSMOGELIJKHEDEN 

U stemt ermee in Zweden en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van alle claims of eisen, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten die ze bevatten door middel van verwijzing, of uw schending van enige wet of rechten van een derde partij.


SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID 

In het geval dat wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht scheidbaar te zijn van deze Servicevoorwaarden. bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING 

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen voorafgaand aan de beëindigingsdatum zullen de beëindiging van deze Overeenkomst voor alle doeleinden overleven. Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze Site. Indien u naar ons eigen oordeel faalt, of wij vermoeden dat u heeft gefaald, om te voldoen aan enige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen wij deze Overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen vanwege en met de datum van beëindiging, en/of dienovereenkomstig kan u de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) worden ontzegd


ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST 

Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden betekent niet dat afstand wordt gedaan van dat recht of die bepaling. Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de service zijn gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen , al dan niet mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief maar niet beperkt tot eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden). Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opsteller.


SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT 

Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij we diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Zweden. SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN U kunt op elk moment de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om regelmatig onze website te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.


SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS 

Vragen over de gebruiksvoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via info@frontsbysweden.com