Przejdź do treści

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Warunki korzystania

Warunki użytkowania Fronty By Sweden

PRZEGLĄD 

Ta strona jest obsługiwana przez Fronts By Sweden. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Fronts By Sweden.

Fronts by Sweden oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej strony dla ciebie, użytkownika, pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków, zasad i uwag tutaj podanych. Odwiedzając naszą stronę internetową i/lub kupując coś od nas, uczestniczysz w naszej „Usłudze” i wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki użytkowania”, „Warunki”), w tym dodatkowe warunki i zasady, o których mowa w niniejszym dokumencie i/ lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny, w tym między innymi użytkowników będących przeglądarkami, dostawców, klientów, sprzedawców i/lub autorów treści. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami użytkowania przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny internetowej lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części Witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej Umowy, nie możesz uzyskać dostępu do Witryny ani korzystać z jakichkolwiek Usług. Jeśli niniejsze Warunki użytkowania zostaną uznane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków użytkowania. Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu również podlegają Warunkom korzystania z usługi. Możesz przejrzeć najnowszą wersję Warunków użytkowania w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków użytkowania poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do Witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian. Nasz sklep znajduje się na Shopify Inc. Udostępniają nam platformę handlu elektronicznego online, która pozwala nam sprzedawać Ci nasze produkty i usługi.


ROZDZIAŁ 1 - REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

Zgadzając się na niniejsze Warunki użytkowania, oświadczasz, że osiągnąłeś co najmniej limit wieku obowiązujący w Twoim kraju lub prowincji zamieszkania lub że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub kraju zamieszkania i że wyraziłeś zgodę na zezwolić na korzystanie z tej witryny przez jakąkolwiek osobę niepełnoletnią pozostającą na Twoim utrzymaniu. Nie możesz używać naszych Produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani też, korzystając z Usługi, nie możesz naruszać żadnych przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich). Nie wolno przesyłać robaków ani wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym. Naruszenie lub złamanie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.


ROZDZIAŁ 2 - WARUNKI OGÓLNE 

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy jakiejkolwiek usługi z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Rozumiesz, że Twoje treści (z wyłączeniem informacji o kartach kredytowych) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i obejmują (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie i dostosowanie do wymagań technicznych łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieć. Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, sprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której Usługa jest świadczona, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Nagłówki użyte w niniejszej Umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.


ROZDZIAŁ 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach na tej stronie odbywa się na własne ryzyko. Ta strona internetowa może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie internetowej.


ROZDZIAŁ 4 - ZMIANY USŁUGI I CENNIK 

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie i bez powiadomienia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (JEŚLI DOTYCZY) 

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem Witryny.

Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i można je zwrócić lub wymienić wyłącznie zgodnie z naszą polityką zwrotów. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory i zdjęcia naszych produktów eksponowanych w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru na ekranie komputera będzie dokładne. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. W indywidualnych przypadkach możemy skorzystać z tego prawa. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest to zabronione. Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Serwisie zostaną poprawione.


SEKCJA 6 — DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O ROZLICZENIACH I KONCIE 

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia złożonego u nas zamówienia. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub zaprzestać zakupu ilości na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień przy użyciu tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia użytkownika, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym podczas składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego osądu wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów. Zgadzasz się na podanie aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail, numeru karty kredytowej i daty jej ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce zwrotów.


ROZDZIAŁ 7 — NARZĘDZIA OPCJONALNE 

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie monitorujemy ani nie mamy żadnej kontroli ani danych wejściowych. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „tak, jak są” i „w miarę dostępności” bez żadnych gwarancji, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez użytkownika z jakichkolwiek narzędzi osób trzecich. Wszelkie korzystanie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem Witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania, a użytkownik powinien upewnić się, że zapoznał się i akceptuje warunki wszelkich narzędzi dostarczonych przez odpowiednich dostawców zewnętrznych. Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem Witryny (w tym uruchamianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi również podlegają niniejszym Warunkom użytkowania.


SEKCJA 8 — LINKI OSÓB TRZECICH 

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich. Linki stron trzecich na tej stronie mogą prowadzić do stron osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności oraz nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia w związku z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Uważnie przeczytaj zasady i praktyki strony trzeciej i upewnij się, że je rozumiesz przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące Produktów Osób Trzecich należy kierować do Osoby Trzeciej.


SEKCJA 9 — KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, INFORMACJE ZWROTNE I INNE WPISY 

Jeśli przesyłasz określone zgłoszenia na naszą prośbę (takie jak prace konkursowe) lub bez naszej prośby, przesyłasz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (łącznie „Komentarze "), zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie i bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać wszelkie Komentarze, które nam przesyłasz. Jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) zachowania poufności jakichkolwiek Komentarzy; (2) zapłacić odszkodowanie za wszelkie komentarze; lub (3) odpowiedzieć na wszelkie komentarze. Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są nielegalne, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze warunki użytkowania . Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub w inny sposób nielegalnych, obraźliwych lub obscenicznych materiałów ani zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego kodu, który mógłby w jakikolwiek sposób wpłynąć na Usługę lub jakąkolwiek powiązaną stronę internetową. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego ani w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek Komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze poczynione przez Ciebie lub osoby trzecie.


SEKCJA 10 – DANE OSOBOWE 

Podanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej polityce prywatności. Aby zapoznać się z naszą polityką prywatności.


SEKCJA 11 - BŁĘDY, FAKTY I ZWOLNIENIA 

Czasami na naszej stronie internetowej lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów produktów, czasu transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej są nieprawidłowe w dowolnym momencie i bez powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia). . Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data odświeżenia lub aktualizacji zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna oznaczać, że jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.


SEKCJA 12 — ZABRONIONE UŻYTKOWANIE Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach użytkowania, zabronione jest korzystanie z Witryny lub jej Treści: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłanianie innych osób do wykonywania czynów niezgodnych z prawem lub uczestniczenia w nich; (c) naruszania międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych zasad, regulacji, praw lub rozporządzeń lokalnych; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; (f) przesyłania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, (g) przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub będzie używany w jakikolwiek sposób wpływający na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internet; (h) do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamu, phishingu, pharm, pretext, spider, crawl lub scrape; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) ingerować lub obchodzić funkcje bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań.ROZDZIAŁ 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, szybkie, bezpieczne lub wolne od błędów. Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z Usługi, będą dokładne lub wiarygodne. Zgadzasz się, że możemy od czasu do czasu usunąć Usługę na czas nieokreślony lub przerwać Usługę w dowolnym momencie bez powiadomienia. Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie lub niemożność korzystania z Usługi odbywa się na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem Usługi są dostarczane (z wyjątkiem wyraźnie określonych przez nas) „w stanie, w jakim się znajdują” i „w miarę dostępności” do użytku użytkownika, bez jakiejkolwiek gwarancji, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumiane, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszalności. Fronter ze Szwecji, członkowie naszego zarządu, funkcjonariusze, pracownicy, spółki zależne, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, szczególne , lub wynikowych szkód wszelkiego rodzaju, w tym między innymi utraconych zysków, utraconych dochodów, utraconych oszczędności, utraty danych, kosztów odszkodowania lub podobnych szkód, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub w inny sposób, wynikające z korzystania z jakichkolwiek Usług lub jakichkolwiek produktów nabytych w ramach Usługi, lub w przypadku jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Usługi lub dowolnego Produktu, w tym między innymi błędów lub pominięć w dowolnej Treści lub utraty lub wszelkiego rodzaju szkody poniesione w wyniku korzystania z usługi lub jakichkolwiek treści (lub Produktu) publikowane, transmitowane lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem Serwisu, nawet jeśli zostały poinformowane o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.


SEKCJA 14 – ŚRODKI ZARADCZE 

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Szwecję i nasze spółki macierzyste, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, poniesionych przez strony trzecie w wyniku lub w wyniku naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania lub dokumentów, które zawierają przez odniesienie, lub naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek prawa lub praw osoby trzeciej.


SEKCJA 15 — ROZDZIELNOŚĆ 

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo wszystko wykonalne w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za możliwą do oddzielenia od niniejszych Warunków świadczenia usług, np. postanowienia nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych pozostałych postanowień.

ROZDZIAŁ 16 - ROZWIĄZANIE 

Zobowiązania i odpowiedzialność stron przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy we wszystkich celach. Niniejsze Warunki użytkowania będą obowiązywać, chyba że zostaną rozwiązane przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej Witryny. Jeśli według naszego wyłącznego osądu nie spełnisz lub podejrzewamy, że nie spełniłeś któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków użytkowania, możemy również rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszelkie kwoty z powodu i z datą rozwiązania i/lub odpowiednio może odmówić Ci dostępu do naszych usług (lub jakiejkolwiek ich części


ROZDZIAŁ 17 - CAŁOŚĆ UMOWY 

Niewykonanie lub nieegzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas w tej Witrynie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszystkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje , zarówno ustne, jak i pisemne, między Tobą a nami (w tym między innymi poprzednie wersje Warunków użytkowania). Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych warunków użytkowania nie będą interpretowane na niekorzyść strony opracowującej.


SEKCJA 18 - PRAWO WŁAŚCIWE 

Niniejsze warunki użytkowania i wszelkie odrębne umowy, w ramach których świadczymy usługi, podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem szwedzkim. ROZDZIAŁ 19 – ZMIANY W WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUGI W każdej chwili możesz zapoznać się z najnowszą wersją Warunków korzystania z usługi na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków użytkowania poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu zmian w niniejszych Warunkach użytkowania oznacza akceptację tych zmian.


SEKCJA 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE 

Pytania dotyczące warunków użytkowania należy kierować do nas na adres info@frontsbysweden.com