Hoppa till innehållet

Varukorg

Din varukorg är tom

Köpvillkor

KÖPVILLKOR Fronts by Sweden

Version 2021413


Dessa köpvillkor gäller som avtal mellan dig som köpare konsument och Laft Group AB  med hemsida Fronts By Sweden, org.nr. 559048-1692, med adress Himlabacken 11, 17078 SOLNA, e-mail: info@frontsbysweden.se, när du beställer produkter från www.frontsbysweden.se hemsidan.


ALLMÄNT

För att kunna slutföra en beställning på hemsidan måste du intyga att du är över 18 år. Fronts By Sweden accepterar, enligt svensk lag, att inte acceptera kreditkortsbetalning från personer under 18 år. Fronts By Sweden förbehåller sig rätten att förneka eller ändra din beställning om du har angett falsk personlig information, och/eller innehar en utebliven betalning av skuld. Hemsidan och allt innehåll ägs av Fronts By Sweden eller dess licenstagare. Innehållet är skyddat genom att inkludera immaterialrätt och marknadslagar. Varumärken, handelsnamn, produktnamn, bilder, grafik, design, layout och information produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt medgivande från Fronts By Sweden.


BESTÄLLNING OCH GODKÄNNANDE AV KÖPVILLKOR

Genom att klicka i betala nu, godkänner du dessa köpvillkor för beställning av våra Produkter. Du bekräftar beställningen av de Produkter som du lagt i varukorgen genom att klicka på ”Bekräfta köp”-knappen.

Vid beställning försäkrar Ni som köpare att alla de uppgifter du uppgivit är korrekta. Från det att du betalat bekräftas köpet. Fronts By Sweden godkänner först din order när betalning genomförts och godkänts. Ni har sedan en order som tillverkas mot beställning så som fronter, sidor, lackade toppar och socklar. 

Efter att du har bekräftat köpet skickar Fronts By Sweden en orderbekräftelse med detaljerna av köpet till den e-mailadress du uppgivit i kassan. Observera att det därför är viktigt att du anger rätt information när du gör en beställning. Spara orderbekräftelsen för att underlätta vid eventuell kontakt med vår kundsupport.


INTEGRITET OCH SÄKERHET 

När du handlar på hemsidan lagrar vi en del av din personliga information för att du ska kunna genomföra ditt köp. Du har rätt att begära tillgång de uppgifter vi har om dig, och om någon information är felaktig kan du få dem ändrade eller borttagna. Fronts By Sweden använder också cookies för att förbättra din användarupplevelse på hemsidan. Se även vår Integritetspolicy.


PRODUKTER

Fronts By Sweden produktbeskrivningen finns tillgänglig på hemsidan. Alla bilder på hemsidan ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garantera att återskapa de produkter du får, produktens exakta utseende, funktion eller ursprung. Fronts By Sweden levererar även produkter i naturliga material som med tiden kan ändra utseende och/eller upplevas patinerade över tid på grund av oxidation och/eller normalt användande. Detta är en naturlig process hos naturmaterial och inte en anledning till reklamation.


PRISER

Alla priser för produkter som anges på hemsidan www@frontsbysweden.se visas i Sek inklusive moms. Priset inkluderar inte betalningsavgifter och fraktkostnader, vilka läggs till separat. Fronts By Sweden reserverar sig rätten att när som helst ändra priserna på Hemsidan och korrigera priserna efter att eventuella fel uppstått.


Frakt

Priset för frakt presenteras i Kassan.


BETALNING

Fronts by Sweden erbjuder betalning genom kreditkort eller direkt faktura, Kontraktsenliga arbeten påbörjas först vid erhållen betalning.


LEVERANSVILLKOR

Fronts by Sweden förbehåller sig rätten att anpassa underleverantörer av frakter i förhållande till det varuslag och destinationsort godset skall levereras till.


Produkter som levereras till utlämningsställe. 

Skulle Produkter inte hämtas ut debiterar Fronts By Sweden dig för de kostnader som uppstår i samband med returen. Dessa kostnader består av returfrakt samt kostnad för att förvara dessa. 

Hemleverans 

Vi erbjuder dig möjligheten att få din beställning levererad till ditt hem. Detta innebär fram till din port om du bor i lägenhet, och fram till din tomtgräns om du bor i hus. “Fram till” innebär så nära er port eller tomtgräns som en lastbil kan komma. Skulle Produkter ej tas emot vid hemleverans skickas de tillbaka till vårt lager och för produkter som tagits emot av kund debiterar för de kostnader som uppstår i samband med returen. 


Leveranstider

För Produkter som tillverkas mot beställning, så som fronter, sidor, lackade toppar och socklar, skickas vanligen efter 5-8 veckor eller som specificerat på hemsidan. Oförutsedda problem eller förseningar i tillverkning av dina produkter kan påverka din leveranstid. Utöver detta kan semesterperioder orsaka längre leveranstider än de som anges på hemsidan. Leveranstiden för dina produkter ska alltid ses som en uppskattning som indikerar när din beställning kommer att levereras. 


Transportskador

När du tar emot din leverans ska du som kund direkt undersöka och kontrollera om förpackningen och/eller Produkten är skadad. Upptäcks eventuella transportskador på förpackningen och/eller Produkten ska detta noteras på leverantörens/utlämningsställets transportsedel/avi direkt. Eventuella transportskador på förpackning eller produkt ska dokumenteras med foton, med emballage samt utan emballage, och kommuniceras till speditören inom 7 dagar från leverans.

Fronts By Sweden ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på hemsidan, är begränsad till det totala beloppet av din beställning. Vi ansvarar ej för indirekta förluster.


REKLAMATION

Om du vill reklamera en produkt på grund av fel, vänligen meddela oss på e-post: info@frontsbysweden.se 

Vid reklamation står Vi för kostnaderna för eventuell returfrakt. Innan du skickar Produkten, se till att ditt ärende har mottagits och godkänts av vår kundsupport. Vid eventuell returfrakt på grund av reklamation är du ansvarig för att packa Produkten så att den inte skadas under transporten.


DRÖJSMÅL

Om leveransen dröjer från vad som har utlovats ersätter Fronts By Sweden inte eventuella kostnader för utebliven arbetsinkomst eller ersättning för anlitad extern monteringshjälp. Fronts By Sweden tar inte ansvar för någon skada som uppstått till följd av att en aviserad leveranstid har överskridits.


ÅNGERRÄTT

Konsumenter i EU och EES har en 14 dagars ångerrätt för varor inhandlade på nätet räknat från den dag då varorna levererats till kund. Vänligen notera att denna ångerrätt endast gäller för konsumenter och vid köp ur det ordinarie sortimentet. Det betyder att du som kund måste uppmärksamma oss på Fronts By Sweden att du ångrar ditt köp inom 14 dagar från den dag du tog emot leverans av varor. Detta gäller ej produkter där Ni som kund har valt Er egna unika färgkod på av Er valda produkter eller produkter som speciellt är anpassade efter Er unika specifikation dvs Era egna mått. Er ångerrätt kan Ni maila oss på info@frontsbysweden.se och tydligt ange att du ångrar ditt köp, eller använda det standarddokument för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram. Fronts By Sweden kommer endast kommer att återbetala dig för de inköpta Produkterna, inte några kostnader i samband med frakt, transport och/eller betalningsavgifter eller andra avgifter. Vid åberopande av ångerrätt sker återbetalning av köpesumman så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter att Vi mottagit ditt meddelande om att du ångrar ditt köp. Fronts By Sweden kan hålla tillbaka betalningen till dess att vi har mottagit varan, eller om du har bevisat att varorna har skickats tillbaka till oss. Återbetalning kommer att ske till källan till det ursprungliga köpet, såvida inget annat avtalats eller problem uppstår. Vid retur är Köparen skyldig att ersätta Fronts By Sweden för den eventuella värdeminskning som uppstått vid undersökningen av Produkten, om undersökningen varit mer omfattande än nödvändigt. Köparen har dock rätt att kontrollera Produktens skick vid leverans. Notera att returfrakten vid åberopande av ångerrätt sannolikt blir dyrare än den frakt du betalade för att få hem varorna. Detta beror på att köp av enstaka frakttjänster är avsevärt dyrare än stora fraktvolymer. Skulle en skada uppstå vid en sådan returfrakt så är det från det fraktbolag du anlitar du ska kräva ersättningen. Ta därför reda på vilka försäkringsvillkor som gäller för det fraktbolag du anlitar så att du vet att du får full ersättning vid eventuell skada. Då alla våra kundanpassade har vii svårt att tillhandahålla ett kostnadsschema för retur och dess kostnader. Om du har frågor angående eventuell kostnad av returfrakt, vänligen kontakta vår kundsupport, info@fronstbysweden.se, som kommer göra sitt bästa för att förse dig med en uppskattad kostnad av returfrakt. Som köpare är Ni ansvarig för att Produkten återlämnas i felfritt skick. Produkten måste returneras väl förpackad i samma förpackning som den levererats i eller i en likvärdig förpackning (högst ett paket). Vid eventuell returfrakt vid åberopande av ångerrätt är du ansvarig för att packa Produkten så att den inte skadas under transporten. Vi förbehåller oss rätten att vägra en retur om någon av ovanstående villkor våra villkor inte uppfyllts. Du står då för kostnaderna för returfrakten, samt eventuellt ompackningskostnader vid förstörd förpackning.


GARANTI

Fronts By Sweden strävar alltid efter att leverera högsta kvalitet men lämnar inga garantier kring att Produkternas design, kvalitet, lämplighet eller användning överensstämmer med dina förväntningar samt att vi tar fullt ansvar till dess att produkterna, Fronts By Sweden har fullt ansvar fram till dess att de beställda varorna har nått leveransadressen


FÖLJDSKADOR

 Fronts By Sweden ansvarar inte för skador och eventuella kostnader som uppkommer i samband med montering och användning av våra Produkter.

Fronts By Sweden ansvarar inte för skador och eventuella kostnader som uppkommer som en följd av felskrivningar eller inaktuell information på Hemsidan.


FORCE MAJEURE

Vid händelse av krig, strejk, upplopp, katastrof, kraftiga prisförändringar på världsmarknaden, fel i elektrisk kommunikation, telekommunikation, dataförbindelser eller annan kommunikation, samt defekta eller uteblivna leveranser av varor från underleverantörer, och därmed jämförbara händelser som ligger utanför Fronts By Sweden kontroll och förutseende, befrias Fronts By Sweden från sina förpliktelser att fullgöra dessa köpvillkor under force majeure. Om detta inträffar, kommer vi att försöka underrätta dig om detta.


TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa köp och leveransvillkor ska bli reglerade och konstruerade i enlighet med svensk lag. Så långt lagen tillåter ska tvister som uppstår till följd av, eller i samband med dessa villkor, eller din användning av tjänsten avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol, med undantag för fall där. Vid eventuella tvister om tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av dessa köpvillkor eller andra förhållanden mellan dig som kund och Fronts By Sweden, ska slutligen avgöras genom allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.


ÄNDRING AV VILLKOR

Fronts By Sweden förbehåller sig rätten att utföra ändringar i dessa villkor när som helst. Om Fronts By Sweden skulle utföra ändringar i dessa villkor, kommer vi att meddela dig genom att publicera ändringarna på hemsidan. Ändring av villkor gäller från det att du accepterat villkoren (i samband med köp eller besök på hemsidan), eller 30 dagar efter att vi har informerat dig om ändringarna. 


OGILTIGHET

Om den behöriga domstolen, myndigheten eller skiljenämnden konstaterar att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller inte verkställbar, förblir bestämmelsen i fråga, och alla andra bestämmelser giltiga och verkställbara i den utsträckning som tillåts i tillämplig lag. Bestämmelserna som förklaras ogiltiga eller inte kan verkställas kommer att ersättas av relevant adekvat juridisk vägledning. 

Tack för din förfrågan, vi återkommer inom kort!

Offert