Hüppa sisule

Ostukorv

Teie ostukorv on tühi

Kasutustingimused

Kasutustingimused Fronts By Sweden

ÜLEVAADE 

Seda veebisaiti haldab Fronts By Sweden. Kogu saidil viitavad terminid "meie", "meie" ja "meie" nimedele Fronts By Sweden. 

Fronts by Sweden pakub seda veebisaiti, sealhulgas kogu sellelt veebisaidilt saadaolevat teavet, tööriistu ja teenuseid teile, kasutajale, tingimusel, et nõustute kõigi siin esitatud tingimuste, põhimõtete ja teadetega. Meie veebisaiti külastades ja/või meilt midagi ostes osalete meie "Teenuses" ja nõustute järgima järgmisi tingimusi ("Kasutustingimused", "Tingimused"), sealhulgas siin viidatud täiendavaid tingimusi ja eeskirju ja/ või pääseb ligi hüperlingi kaudu. Need kasutustingimused kehtivad kõikidele veebisaidi kasutajatele, sealhulgas ilma piiranguteta kasutajatele, kes on brauserid, tarnijad, kliendid, müüjad ja/või sisu edasiandjad. Enne meie veebisaidile sisenemist või kasutamist lugege need kasutustingimused hoolikalt läbi. Veebisaidi mis tahes osale sisenedes või seda kasutades nõustute järgima neid kasutustingimusi. Kui te ei nõustu kõigi selle lepingu tingimustega, ei tohi te saidile juurde pääseda ega ühtegi teenust kasutada. Kui käesolevaid kasutustingimusi käsitletakse pakkumisena, on nõustumine selgesõnaliselt piiratud nende kasutustingimustega. Kõik praegusesse poodi lisatud uued funktsioonid või tööriistad kehtivad samuti teenusetingimustega. Sellel lehel saate igal ajal vaadata kasutustingimuste uusimat versiooni. Jätame endale õiguse uuendada, muuta või asendada käesolevate kasutustingimuste mis tahes osa, postitades uuendused ja/või muudatused meie veebisaidile. Teie kohustus on seda lehte regulaarselt muudatuste osas kontrollida. Veebisaidi jätkuv kasutamine või juurdepääs sellele pärast muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist. Meie pood asub Shopify Inc-is. Nad pakuvad meile veebipõhist e-kaubanduse platvormi, mis võimaldab meil teile oma tooteid ja teenuseid müüa. 


1. JAOTIS – VEEBIPOE TINGIMUSED 

Nende kasutustingimustega nõustudes kinnitate, et olete vähemalt oma elukohariigi või -provintsi vanusepiirang või et olete oma elukohariigis või -riigis täisealine ja olete andnud meile nõusoleku lubada oma alaealistel ülalpeetavatel seda veebisaiti kasutada. Te ei tohi kasutada meie tooteid ühelgi ebaseaduslikul või volitamata eesmärgil ega rikkuda teenust kasutades oma jurisdiktsiooni seadusi (sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõiguse seadusi). Te ei tohi edastada usse ega viirusi ega ühtegi hävitavat koodi. Mis tahes tingimuste rikkumine või rikkumine toob kaasa teie teenuste viivitamatu lõpetamise. 


2. JAOTIS – ÜLDTINGIMUSED 

Jätame endale õiguse keelduda mis tahes teenusest mis tahes põhjusel igal ajal. Mõistate, et teie sisu (v.a krediitkaarditeave) võidakse edastada krüptimata ja see hõlmab (a) edastamist erinevate võrkude kaudu; ja b) muudatused, mis on seotud võrkude või seadmete ühendamise tehniliste nõuetega kohandamise ja nendega kohandamisega. Krediitkaarditeave on võrgu kaudu edastamisel alati krüpteeritud. Nõustute mitte reprodutseerima, dubleerima, kopeerima, müüma, müüma ega kasutama ühtegi Teenuse osa, Teenuse kasutamist või juurdepääsu teenusele ega kontakte veebisaidil, mille kaudu teenust osutatakse, ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata. Käesolevas lepingus kasutatud pealkirjad on lisatud ainult mugavuse huvides ega piira ega mõjuta neid tingimusi muul viisil. 


3. JAOTIS – TEABE TÄPSUS, TÄIELIKUS JA TÄIELIKUS Me ei vastuta, kui sellel veebisaidil kättesaadavaks tehtud teave ei ole täpne, täielik või ajakohane. Sellel veebisaidil olev materjal on mõeldud ainult üldiseks teabeks ja seda ei tohiks tugineda ega kasutada otsuste tegemise ainsa alusena ilma esmaste, täpsemate, täielikumate või ajakohasemate teabeallikatega konsulteerimata. Selle veebisaidi materjalile tuginemine on teie enda riisikol. See veebisait võib sisaldada ajaloolist teavet. Ajalooline teave ei pruugi olla ajakohane ja on mõeldud ainult viitamiseks. Jätame endale õiguse selle veebisaidi sisu igal ajal muuta, kuid meil ei ole kohustust oma veebisaidil teavet värskendada. Nõustute, et teie kohustus on jälgida meie veebisaidil tehtud muudatusi. 


4. JAOTIS – TEENUSE JA HINNA MUUDATUSED 

Meie toodete hinnad võivad muutuda ilma ette teatamata. Jätame endale õiguse teenust (või selle mis tahes osa või sisu) igal ajal ilma ette teatamata muuta või katkestada. Me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees teenuse muutmise, hinnamuutuse, peatamise või katkestamise eest.

5. JAOTIS – TOOTED VÕI TEENUSED (KEHTIVUSEL) 

Teatud tooted või teenused võivad olla saidi kaudu saadaval ainult veebis. 

Nendel toodetel või teenustel võib olla piiratud kogus ja neid saab tagastada või ümber vahetada ainult meie tagastuspoliitika kohaselt. Oleme teinud kõik endast oleneva, et võimalikult täpselt kuvada meie kaupluses välja pandud toodete värve ja pilte. Me ei saa garanteerida, et teie arvutiekraani mis tahes värvi kuva on täpne. Jätame endale õiguse, kuid meil pole kohustust, piirata oma toodete või teenuste müüki ühelegi isikule, geograafilisele piirkonnale või jurisdiktsioonile. Võime seda õigust kasutada igal üksikjuhul eraldi. Jätame endale õiguse piirata pakutavate toodete või teenuste kogust. Kõiki tootekirjeldusi või toodete hindu võidakse igal ajal ette teatamata muuta meie äranägemisel. Jätame endale õiguse mis tahes toote tootmine igal ajal katkestada. Kõik sellel veebisaidil tehtud toote või teenuse pakkumised on kehtetud, kui see on keelatud. Me ei garanteeri, et teie ostetud või hangitud toodete, teenuste, teabe või muude materjalide kvaliteet vastab teie ootustele või et Teenuses esinevad vead parandatakse. 


6. JAOTIS – ARVELDAMISE JA KONTOTEABE TÄPSUS 

Jätame endale õiguse keelduda tellimusest, mille te meile esitate. Võime oma äranägemisel piirata või lõpetada ostetud koguseid inimese, leibkonna või tellimuse kohta. Need piirangud võivad hõlmata tellimusi, mis on tehtud samale kliendikontole või selle all, sama krediitkaardiga ja/või tellimusi, mis kasutavad sama arveldus- ja/või tarneaadressi. Kui muudame või tühistame tellimust, võime proovida teid teavitada, võttes ühendust tellimuse esitamisel antud e-posti ja/või arveldusaadressi/telefoninumbriga. Jätame endale õiguse piirata või keelata tellimusi, mida meie hinnangul näivad olevat esitanud edasimüüjad, edasimüüjad või turustajad. Nõustute esitama kõigi meie poes tehtud ostude kohta jooksvat, täielikku ja täpset ostu- ja kontoteavet. Nõustute viivitamatult värskendama oma kontot ja muud teavet, sealhulgas oma e-posti aadressi ja krediitkaardi numbrit ning aegumiskuupäeva, et saaksime teie tehingud lõpule viia ja vajadusel teiega ühendust võtta. Lisateavet leiate meie tagastuspoliitikast. 


7. JAOTIS – VALIKULISED TÖÖRIISTAD 

Võime pakkuda teile juurdepääsu kolmanda osapoole tööriistadele, mida me ei jälgi ega oma kontrolli ega sisendit. Te tunnistate ja nõustute, et pakume juurdepääsu sellistele tööriistadele "nagu on" ja "nagu on saadaval" ilma mis tahes garantiide, garantiide või tingimusteta ja ilma kinnituseta. Meil ei ole mingit vastutust, mis tuleneb või on seotud mis tahes kolmanda osapoole tööriistade kasutamisega. Veebisaidi kaudu pakutavate mis tahes valikuliste tööriistade kasutamine toimub täielikult teie enda riisikol ja äranägemisel ning peaksite tagama, et olete kursis ja nõustute asjakohaste kolmandate isikute pakkuja(te) pakutavate tööriistade tingimustega. Samuti võime tulevikus pakkuda veebisaidi kaudu uusi teenuseid ja/või funktsioone (sealhulgas uute tööriistade ja ressursside käivitamine). Sellistele uutele funktsioonidele ja/või teenustele kehtivad samuti käesolevad kasutustingimused. 


8. JAOTIS – KOLMANDATE OSAPOOLTE LINGID 

Teatud meie teenuse kaudu saadaolev sisu, tooted ja teenused võivad sisaldada kolmandate isikute materjale. Sellel veebisaidil olevad kolmandate osapoolte lingid võivad teid viia kolmandate osapoolte veebisaitidele, mis ei ole meiega seotud. Me ei vastuta sisu või täpsuse uurimise või hindamise eest ning me ei garanteeri ega vastuta kolmandate isikute materjalide või veebisaitide või muude kolmandate isikute materjalide, toodete või teenuste eest. Me ei vastuta kahjude või vigastuste eest, mis on seotud kaupade, teenuste, ressursside, sisu ostmise või kasutamisega või muude tehingutega, mis on tehtud seoses kolmandate isikute veebisaitidega. Enne mis tahes tehingu tegemist lugege hoolikalt läbi kolmanda osapoole eeskirjad ja tavad ning veenduge, et mõistate neid. Kaebused, pretensioonid, mured või küsimused seoses kolmandate isikute toodetega tuleks suunata kolmandale osapoolele. 


9. JAOTIS – KASUTAJA KOMMENTAARID, TAGASISIDE JA MUUD ESITAMISED 

Kui esitate teatud konkreetsed esildised meie nõudmisel (nt konkursitööd) või ilma meiepoolse taotluseta, esitate loovaid ideid, ettepanekuid, ettepanekuid, plaane või muid materjale kas veebis, e-posti teel, posti teel või muul viisil (ühiselt "kommentaarid" "), nõustute sellega, et võime igal ajal ilma piiranguteta muuta, kopeerida, avaldada, levitada, tõlkida ja muul viisil kasutada mis tahes kommentaare, mille meile edastate. Me oleme ega ole kohustatud (1) hoidma mis tahes kommentaare konfidentsiaalsena; (2) maksma hüvitist mis tahes kommentaaride eest; või (3) vastata mis tahes kommentaaridele. Võime, kuid meil ei ole kohustust, jälgida, redigeerida või eemaldada sisu, mille oleme oma äranägemise järgi ebaseaduslik, solvav, ähvardav, laimav, laimav, pornograafiline, nilbe või muul viisil taunitav või mis rikub mis tahes osapoole intellektuaalomandit või käesolevaid kasutustingimusi. . Nõustute, et teie kommentaarid ei riku ühegi kolmanda osapoole õigusi, sealhulgas autoriõigusi, kaubamärke, privaatsust, isikupära ega muid isiklikke või omandiõigusi. Lisaks nõustute, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat või muul viisil ebaseaduslikku, solvavat või nilbet materjali ega arvutiviirusi ega muud pahatahtlikku koodi, mis võiks mingil viisil teenust või sellega seotud veebisaiti mõjutada. Te ei tohi kasutada vale e-posti aadressi, esineda kellegi teisena peale iseenda ega muul viisil eksitada meid või kolmandaid isikuid mis tahes kommentaaride päritolu osas. Vastutate ainuisikuliselt oma kommentaaride ja nende täpsuse eest. Me ei võta vastutust ega vastuta teie või mis tahes kolmanda osapoole kommentaaride eest. 


10. OSA – ISIKUANDMED 

Teie isikuandmete esitamist poe kaudu reguleerib meie privaatsuspoliitika. Meie privaatsuspoliitika vaatamiseks. 


11. JAOTIS – VEAD, FAKTID JA VÄLJENDUSED 

Mõnikord võib meie veebisaidil või teenuses olla teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või väljajätmisi, mis võivad olla seotud tootekirjelduste, hindade, tutvustuste, pakkumiste, tootekulude, transiidiaegade ja saadavusega. Jätame endale õiguse parandada vigu, ebatäpsusi või puudusi ning muuta või värskendada teavet või tühistada tellimusi, kui mis tahes teave teenuses või seotud veebisaidil on vale igal ajal ilma ette teatamata (kaasa arvatud pärast tellimuse esitamist). . Me ei kohustu uuendama, muutma ega täpsustama Teenuses või seotud veebisaidil olevat teavet, sealhulgas piiranguteta hinnateavet, välja arvatud seadusega nõutud juhtudel. Teenusele või seotud veebisaidile rakendatud värskendus- või värskendamiskuupäeva ei tohiks pidada näitamaks, et mis tahes teavet teenuses või seotud veebisaidil on muudetud või värskendatud. 


JAOTIS 12 – KEELATUD KASUTUSED Lisaks muudele kasutustingimustes sätestatud keeldudele on Saiti või selle sisu keelatud kasutada: (a) mis tahes ebaseaduslikel eesmärkidel; (b) teiste ebaseaduslikke tegusid sooritama või neis osalema kutsumine; (c) rikkuda rahvusvahelisi, föderaalseid, provintsi või osariigi eeskirju, määrusi, seadusi või kohalikke määrusi; (d) rikkuda või rikkuda meie intellektuaalomandi õigusi või teiste intellektuaalomandi õigusi; (e) ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada, laimata, laimata, halvustada, hirmutada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse, etnilise päritolu, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel; (f) esitada vale või eksitavat teavet, (g) laadida üles või edastada viiruseid või muud tüüpi pahatahtlikku koodi, mida kasutatakse või kasutatakse mis tahes viisil, mis mõjutab teenuse või mis tahes seotud veebisaidi või muude veebisaitide funktsionaalsust või toimimist. või Internet; (h) koguda või jälgida teiste isikuandmeid; (i) rämpsposti saatmiseks, andmepüügiks, pharm-i saatmiseks, ettekäändeks, ämblikuks, roomamiseks või kraapimiseks; (j) mis tahes nilbetel või ebamoraalsetel eesmärkidel; või (k) Teenuse või mis tahes seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti turvafunktsioonide sekkumiseks või nendest kõrvalehoidmiseks. Jätame endale õiguse lõpetada teie teenuse või sellega seotud veebisaidi kasutamine keelatud kasutusviiside rikkumise tõttu. 13. JAOTIS – GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE; VASTUTUSE PIIRANG 

Me ei garanteeri, esinda ega garanteeri, et meie teenuse kasutamine on katkematu, kiire, turvaline või vigadeta. Me ei garanteeri, et teenuse kasutamisest saadavad tulemused on täpsed või usaldusväärsed. Nõustute sellega, et võime aeg-ajalt Teenuse määramata ajaks eemaldada või Teenuse pakkumise igal ajal ilma teid ette teatamata katkestada. Nõustute sõnaselgelt, et Teenuse kasutamine või võimetus seda kasutada on teie enda vastutusel. Teenust ja kõiki teenuse kaudu teile pakutavaid tooteid ja teenuseid pakutakse (välja arvatud meie poolt sõnaselgelt ette nähtud juhtudel) teie kasutamiseks "nagu on" ja "nagu on saadaval", ilma mis tahes garantiita, garantiide või tingimusteta, kas otsesõnu või kaudne , sealhulgas kõik kaudsed garantiid või tingimused turustatavuse, turustatava kvaliteedi, konkreetseks otstarbeks sobivuse, vastupidavuse, omandiõiguse ja mitterikkumise kohta. Fronter Rootsist, meie juhatuse liikmed, ametnikud, töötajad, tütarettevõtted, agendid, töövõtjad, praktikandid, tarnijad, teenusepakkujad või litsentsiandjad ei vastuta ühelgi juhul kahju, kaotuse, nõude või otsese, kaudse, juhusliku, karistusliku või erilise kahju eest. , või mis tahes kaudsed kahjud, sealhulgas ilma piiranguteta saamata jäänud kasum, saamata jäänud tulu, saamata jäänud säästud, andmete kadu, hüvitiskulud või sarnased kahjud, olenemata sellest, kas need tulenevad lepingust, lepinguvälistusest (sealhulgas hooletusest), rangest vastutusest või muul viisil, mis tulenevad teie mis tahes teenuste või teenusega omandatud toodete kasutamine või mis tahes muu nõue, mis on mis tahes viisil seotud teie teenuse või toote kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes sisu vead või väljajätmised või kaotus või mis tahes kahju, mis on tekkinud teenuse või mis tahes sisu kasutamise tõttu (või Toode), mis on teenuse kaudu avaldatud, edastatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud, isegi kui neid teavitatakse nende võimalusest. Kuna mõned osariigid või jurisdiktsioonid ei võimalda tagajärgede või juhuslike kahjude eest vastutuse välistamist või piiramist, on sellistes osariikides või jurisdiktsioonides meie vastutus piiratud seadusega lubatud maksimaalse ulatusega.


14. JAGU – ÕIGUSVAHENDID 

Nõustute hüvitama, kaitsma ja kaitsma Rootsit ja meie emaettevõtteid, tütarettevõtteid, sidusettevõtteid, partnereid, ametnikke, direktoreid, agente, töövõtjaid, litsentsiandjaid, teenusepakkujaid, alltöövõtjaid, tarnijaid, praktikante ja töötajaid mis tahes nõuete või nõudmiste eest, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, mis on tekkinud kolmandate isikute poolt käesolevate kasutustingimuste või nendes viitena sisalduvate dokumentide rikkumise tõttu või sellest, et rikute seadusi või kolmanda isiku õigusi. 


15. JAOTIS – ERALDATAVUS 

Juhul kui mõni nende kasutustingimuste säte tunnistatakse ebaseaduslikuks, tühiseks või jõustamatuks, on see säte siiski jõustatav kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ja jõustamatu osa loetakse nendest teenusetingimustest eraldatavaks, näiteks säte ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust. 

16. JAOTIS – LÕPETAMINE 

Poolte kohustused ja kohustused enne lõpetamiskuupäeva jäävad kehtima ka pärast käesoleva lepingu lõppemist kõigil eesmärkidel. Need kasutustingimused jäävad kehtima, kuni teie või meie neid ei lõpeta. Võite need kasutustingimused igal ajal lõpetada, teatades meile, et te ei soovi enam meie teenuseid kasutada või kui lõpetate meie saidi kasutamise. Kui te meie ainsa hinnangu kohaselt ei täida või kahtlustame, et olete rikkunud käesolevate kasutustingimuste mis tahes tingimust või sätet, võime ka käesoleva lepingu igal ajal ilma ette teatamata lõpetada ja te vastutate kõigi summade eest. lõpetamise kuupäeva tõttu ja/või võib vastavalt keelata teile juurdepääsu meie teenustele (või nende mis tahes osale


17. JAOTIS – KOGU LEPING 

Nende kasutustingimuste mis tahes õiguse või sätte kasutamata jätmine või jõustamine ei tähenda sellisest õigusest või sättest loobumist. Need kasutustingimused ja kõik meie poolt sellel saidil või teenusega seotud eeskirjad või tegevusreeglid moodustavad kogu teie ja meie vahelise lepingu ja arusaamise ning reguleerivad teie teenuse kasutamist, asendades kõik varasemad või samaaegsed lepingud, teabevahetused ja ettepanekud. , olgu see siis suuline või kirjalik või mitte, teie ja meie vahel (sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutustingimuste varasemad versioonid). Ebaselgusi käesolevate kasutustingimuste tõlgendamisel ei tõlgendata eelnõu koostaja vastu. 


18. JAOTIS – KOHALDATAVAD ÕIGUSAKTID 

Neid kasutustingimusi ja kõiki eraldi lepinguid, mille puhul me teenuseid osutame, reguleerivad ja tõlgendatakse vastavalt Rootsi seadustele. JAOTIS 19 – TEENUSTE TINGIMUSTE MUUDATUSED Võite sellel lehel igal ajal üle vaadata teenusetingimuste uusima versiooni. Jätame endale õiguse oma äranägemisel uuendada, muuta või asendada käesolevate kasutustingimuste mis tahes osa, postitades uuendused ja muudatused meie veebisaidile. Teie kohustus on regulaarselt kontrollida meie veebisaiti muudatuste suhtes. Teie jätkuv kasutamine või juurdepääs meie veebisaidile või teenusele pärast nende kasutustingimuste muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist. 


OSA 20 – KONTAKTANDMED 

Küsimused kasutustingimuste kohta tuleb saata meile aadressil info@frontsbysweden.com